Dr Zygmunt Łukaszczyk

2018-10-31

Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest także absolwentem Studium Podyplomowego „Gospodarka samorządowa" w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Studiów Podyplomowych Prawno-Samorządowych Polskiej Akademii Nauk, Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie i Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Uniwersytecie Warszawskim. W lutym 2012 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej na Politechnice Śląskiej. Pełnił m.in. funkcje: Wiceprezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Wiceprezesa JSW KOKS SA, Prezesa Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego sp. z o.o. , Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego SA, Przewodniczącego Rad Nadzorczych m.in. Koksowni Przyjaźń sp. z o.o., Spółki Energetycznej Jastrzębie SA oraz członka Rady Naukowej w Instytucie Badawczym EMAG. Współautor programu powstania Grupy Węglowo-Koksowej oraz giełdowego pakietu emisyjnego JSW SA w 2005r. Autor lub współautor wielu publikacji i ekspertyz naukowo-badawczych z zakresu energetyki i ochrony środowiska, górnictwa i koksownictwa, w tym opracowania i wdrożenia koncepcji grupy węglowo-koksowej JSW SA, jak również poświęconych przekształceniom własnościowym i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz centrom usług wspólnych. Sprawował również funkcje Prezydenta Żor, Wojewody Śląskiego, oraz Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego - EURACOAL. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Z zamiłowania harcerz i żeglarz.

Prelegenci

nd pn wt śr cz pt sb

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 25.10.2020