Prelegenci

Archiwum

 • 28.11.2018

  Prelegenci

  O. Zbigniew Kołodziejczyk OFM Cap

  Urodzony w 1962 r. Katowiczanin. W 1990 r. przyjął święcenia prezbiteratu i wyjechał na misje do Republiki Środkowoafrykańskiej. W Afryce posługiwał do 2013 r. a następnie na Górnym Śląsku...

 • 27.11.2018

  Prelegenci

  Professor Dr. Andreas Loeschel

  Holds the Chair for Microeconomics, in particular Energy and Resource Economics, and is director of the Center of Applied Economic Research at the Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Since 2011 he has been chairman of the expert commission on the Federal Government's "Energy of the Future" monitoring process and has headed the Smart Energy Virtual Institute in North Rhine-Westphalia since [...]

 • 27.11.2018

  Prelegenci

  Ms Kathrin Schroeder

  was born in the Ruhr Area, a region characterized by its mining and metal industry. After having graduated in Geography at the Ruhr University of Bochum in 2002 she focused on sustainable development in her career. Kathrin Schroeder is currently working as Desk Officer for Energy Policy at the German Catholic Bishops' Organisation for Development Cooperation, MISEREOR. She is involved in various [...]

 • 27.11.2018

  Prelegenci

  Ks. dr Wojciech Surmiak

  Ur. 1975 r. Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej, adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, duszpasterz akademicki pracowników naukowych w archidiecezji katowickiej, delegat Konferencji Episkopatu Polski przy Europejskim Forum Duszpasterzy Akademickich, przewodniczący sekcji polskiej [...]

 • 26.11.2018

  Prelegenci

  Prof. dr hab. Zbigniew Mirek

  Botanik, autor ponad 400 publikacji (w tym około 150 prac naukowych) z dziedziny systematyki roślin, fitogeografii, florystyki, historii botaniki, ochrony środowiska przyrodniczego, edukacji ekologicznej i ekoetyki, ekoestetyki i ekoteologii. Dyrektor Instytutu Botaniki PAN w latach 1999-2011 i kierownik Zakładu Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych w tymże Instytucie. Badacz flory [...]

 • 26.11.2018

  Prelegenci

  Dr Michał Kapias

  Absolwent Wydziału Filozoficznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Adiunkt na Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W swych naukowych zainteresowaniach oscyluje wokół zagadnień personalizmu i antropologii oraz problematyki etyki społeczno - [...]

 • 26.11.2018

  Prelegenci

  Archbishop Dr. Ludwig Schick

  Was born on 22 September 1949 in Marburg. He graduated in Fulda and Würzburg his philosophical and theological studies. On 15 June 1975 he was ordained a priest in Fulda and then he was chaplain in Neuhof (near Fulda). Five years later, he earned his doctorate at the Pontifical University Gregoriana in Rome. From 1981 Schick taught canon law at the Faculty of Theology in Fulda and at the [...]

 • 21.11.2018

  Prelegenci

  Ks. dr hab. Roman Buchta

  Prezbiter archidiecezji katowickiej, doktor teologii w zakresie teologii pastoralnej, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, zastępca redaktora naczelnego „Studiów Pastoralnych”, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach, od kwietnia 2018 roku prezydent Europejskiego Forum Nauczania Religii w Szkołach (EuFRES), organizator ogólnopolskich konferencji [...]

 • 15.11.2018

  Prelegenci

  O. dr Jacek Poznański SJ

  doktor nauk humanistycznych, filozof i teolog. Dyrektor Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie. Do zakonu jezuitów wstąpił w 1998 r. Obszary zainteresowań badawczych: filozofia nauki, naukoznawstwo, filozofia techniki, filozofia przyrody nieożywionej i ożywionej, relacje nauka – religia, teologia [...]

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dzisiaj: 30.11.2020