O. dr Jacek Poznański SJ

2018-11-15

doktor nauk humanistycznych, filozof i teolog. Dyrektor Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie. Do zakonu jezuitów wstąpił w 1998 r.
Obszary zainteresowań badawczych: filozofia nauki, naukoznawstwo, filozofia techniki, filozofia przyrody nieożywionej i ożywionej, relacje nauka – religia, teologia duchowości.
W obszarze naukoznawstwa zajmuje się studiami i badaniami nad tzw. wielką nauką oraz współczesną technonauką i ich rozlicznymi uwarunkowaniami; zagadnieniem ekonomizacji filozofii nauki oraz naukoznawstwa; metodologiczną problematyką inter- i trans-dyscyplinarności. W obszarze filozofii nauki i techniki prowadzi studia i badania nad: kwestiami różnorakich granic i ograniczeń nauk przyrodniczych; naturą i kryteriami postępu naukowego; aksjologią epistemiczną i szeroko rozumianą aksjologią nauki i techniki (łącznie z jej etyką). W zakresie relacji nauka-religia - w ostatnich latach: zagadnienia ekologii, ich naukowe, filozoficzne i teologiczno-religijne aspekty; problematyka inter- i trans-dyscyplinarnych badań w zakresie ekologii i ochrony przyrody. W obszarze teologii i duchowości: teologia Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, teologia modlitwy (głównie medytacyjnej i kontemplacyjnej)
Wspólnie z Stanisławem Jaromim OFMConv redaktor monografii zbiorowej pt. Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato si', Wydawnictwo AIK, Kraków 2016.

Tytuł wystąpienia: „Jak konstruować chrześcijańską duchowość wrażliwą na problemy środowiska przyrodniczego?”

 

Prelegenci

nd pn wt śr cz pt sb

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 25.10.2020