Ks. dr hab. Roman Buchta

2018-11-21

Prezbiter archidiecezji katowickiej, doktor teologii w zakresie teologii pastoralnej, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, zastępca redaktora naczelnego „Studiów Pastoralnych”, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach, od kwietnia 2018 roku prezydent Europejskiego Forum Nauczania Religii w Szkołach (EuFRES), organizator ogólnopolskich konferencji dla katechetów szkół specjalnych, współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji logopedycznych i ekologicznych. Jego badania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z biblijnym i liturgicznym wymiarem katechezy oraz wtajemniczającą funkcją katechezy. Jest autorem licznych publikacji z zakresu katechetyki i pedagogiki religii.

Tytuł wystąpienia: Kształtowanie proekologicznych postaw dzieci i młodzieży jako zadanie duszpastersko-katechetyczne

Prelegenci

N P W Ś C P S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Dzisiaj: 19.03.2019