Prof. dr hab. inż. M. Jacek Łączny

2018-11-28

 

 • Absolwent Wydziału chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1969r) – mgr inż. chemii;
 • Doktor n. przyrodniczych - Ochrona Wód (Akademia Rolnicza w Szczecinie);
 • Dr hab. inż. n. technicznych - Geologia i Geologia Inżynierska ( Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie);
 • Profesor nauk technicznych –Inżynieria Środowiska (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach)

Główne obecne zainteresowania naukowe:

 • Zagospodarowanie odpadów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów po procesach termicznego wykorzystania węgla, zagospodarowanie odpadów powęglowych i odpadów hutniczych.
 • Opracowywanie nowych technologii utylizacji w/w odpadów w różnych dziedzinach gospodarki.
 • Modelowanie procesów przemian zanieczyszczeń w środowisku oraz procesów przetwarzania odpadów w cyklu od odpadu do produktu.
 • Zarzadzanie środowiskiem z uwzględnieniem paradygmatu Zrównoważonego Rozwoju oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Dorobek:

 • Ok. 200 publikacji i konferencyjnych materiałów publikowanych
 • Cztery wdrożenia przemysłowe instalacji  przetwarzania odpadów
 • 18 patentów.

Temat wystąpienia: Problem odpadów poprzemysłowych na Śląsku – wybrane zagadnienia

Prelegenci

N P W Ś C P S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Dzisiaj: 19.03.2019