Dr Michał Kapias

2018-11-26

Absolwent Wydziału Filozoficznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Adiunkt na Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
W swych naukowych zainteresowaniach oscyluje wokół zagadnień personalizmu i antropologii oraz problematyki etyki społeczno - gosopdarczej (zwłaszcza etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności). Podejmuje także kwestie dotyczące etyki w szkolnictwie wyższym. Publikuje artykuły w wielu pracach zbiorowych, jest także współautorem następujących książek: „Społeczne, polityczne i gospodarcze elementy demokracji personalistycznej”; „Osoba – Cnota – Wartość. Wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego”; „Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej”, „Prawe sumienie człowieka – luksus czy powinność?” Współredagował także: „Kryzys w rodzinie czy rodzina w kryzysie? Społeczno - moralne problemy współczesnej rodziny” oraz „Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej. Strategie i społeczne znaczenie”.

Tytuł dyskursu: Umiarkowanie – jako zachowywanie równowagi

Prelegenci

nd pn wt śr cz pt sb

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 25.10.2020