Dr Michał Kapias

2018-11-26

Absolwent Wydziału Filozoficznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Adiunkt na Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
W swych naukowych zainteresowaniach oscyluje wokół zagadnień personalizmu i antropologii oraz problematyki etyki społeczno - gosopdarczej (zwłaszcza etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności). Podejmuje także kwestie dotyczące etyki w szkolnictwie wyższym. Publikuje artykuły w wielu pracach zbiorowych, jest także współautorem następujących książek: „Społeczne, polityczne i gospodarcze elementy demokracji personalistycznej”; „Osoba – Cnota – Wartość. Wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego”; „Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej”, „Prawe sumienie człowieka – luksus czy powinność?” Współredagował także: „Kryzys w rodzinie czy rodzina w kryzysie? Społeczno - moralne problemy współczesnej rodziny” oraz „Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni publicznej. Strategie i społeczne znaczenie”.

Tytuł dyskursu: Umiarkowanie – jako zachowywanie równowagi

Prelegenci

N P W Ś C P S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Dzisiaj: 19.03.2019