Prof. dr hab. Jan Holeksa

2018-10-19

Studiował biologię na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po studiach wyjechał do Białowieży, gdzie w stacji naukowej Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął badania naukowe w Puszczy Białowieskiej pod kierunkiem profesora Janusza Bogdana Falińskiego. Później był pracownikiem naukowym w dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem, następnie na macierzystym Wydziale Biologii UŚ w Katowicach, a jeszcze później w Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy naukowej zajmuje się ekologią ekosystemów leśnych. Bada mechanizmy kształtujące ich dynamikę i strukturę, a w szczególności interesują go zaburzenia ekologiczne. Sporo uwagi poświęcił roli martwego drewna w kształtowaniu biocenozy lasu oraz procesowi naturalnego odnawiania się drzew w związku z zamieraniem drzewostanów. Interesują go ponadto relacje między roślinami a zwierzętami rozsiewającymi i zżerającymi ich nasiona. Drugi obszar jego zainteresowań dotyczy ochrony różnorodności przyrodniczej lasów chronionych w parkach narodowych i rezerwatach oraz użytkowanych gospodarczo. W jego dorobku naukowym znajdują się także opracowania popularyzujące wiedzę o życiu lasu i wartościach przyrodniczych naszego kraju. Był inicjatorem utworzenia kilka leśnych rezerwatów przyrody: w Puszczy Białowieskiej, w Beskidzie Śląskim i na północnym Mazowszu. Jest współautorem planów ochrony kilkunastu rezerwatów leśnych i Babiogórskiego Parku Narodowego. Jest członkiem rad naukowych Babiogórskiego Parku Narodowego i Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Tytuł wystąpienia: Różne oblicza cnoty umiarkowania w wycinaniu, użytkowaniu i ochronie lasów

Prelegenci

nd pn wt śr cz pt sb

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 25.10.2020